ჩვენს შესახებ

  • Home
  • ჩვენს შესახებ

ჩვენს შესახებ:
ტურიზმის განვითარების ცენტრი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დაარსდა 2017 წელს საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან და ტურიზმის სფეროში ჩართულ წარმატებულ კომპანიებთან  ერთად. ორგანიზაცია კომპლექსური მიდგომით ახორციელებს სხვადასხვა სახის პროექტებს.

ჩვენი მიზანია:
ტურიზმის სექტორში ჩართული მხარეების ბაზარზე უკეთ პოზიციონირების მიზნით ელექტრონული ტურიზმისა და მარკეტინგის ხელშეწყობა/განვითარება, როგორც  საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ;

ჩვენი საქმიანობა:
ტურისტული სერვისების გაუმჯობესება;
საკონსულტაციო მომსახურება;
მარკეტინგული მხარდაჭერა;
ხარისხის ეფექტური მართვა;
სემინარები/ვებინარები და ტრენინგები;
ტურისტული ინფორმაციის და სიახლეების გავრცელება;
ტურსტული ობიექტებისა და ღირსშესანიშნაობების პოპულარიზაცია;
ადგილობრივი ტურისტული პროდუქტების და სერვისების ინტეგრირება საერთაშორისო სისტემებში;
განთავსების ობიექტების სერვისების განვითარება და პოპულარიზაცია;
ტურისტულ ობიექტებზე არსებული მდგომარეობის ანალიზი;
ანალიზის საფუძველზე ახალი მიდგომების მოძიება და დანერგვა;
სტუდენტების ხელშეწყობა;
შიდა ტურიზმის სტიმულირება;
კვლევების წარმოება;