კატეგორია

სამთავრობო უწყებები

  • Home
  • სამთავრობო უწყებები

ევროპაში ყველაზე დიდი ეროვნული პარკი ფშავ-ხევსურეთია

ევროპის მასშტაბით ყველაზე დიდი ეროვნული პარკი ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკია. მისი ფართობი 75 800 ჰა-ია. ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკის შექმნის მიზანია ხელუხლებელი ჰაბიტატების — ჯიხვის და ნიამორის პოპულაციების დაცვა/აღდგენის ხელშეწყობა. ასევე, სხვა მობინადრე სახეობების კონსერვაცია, ენდემიზმით...

ქუთაისის შემოვლითი გზის 4-ზოლიან მაგისტრალად მოდერნიზება დაიწყო

ქუთაისის შემოვლითი გზის 4-ზოლიან მაგისტრალად მოდერნიზება დაიწყო. ამ ეტაპზე, მიწის სამუშაოები, მცენარეული ფენის მოხსნა, ჭრილების დამუშავება, ყრილის მოწყობა, წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობა მიმდინარეობს. წყარო: რა კეთდება