ბათუმის შემოვლითი გზის 13 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა გრძელდება

ბათუმის შემოვლითი გზის 13 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა გრძელდება
არსებული გზა გადის ტურისტულ და საცხოვრებელ ზონაში, რაც ართულებს საერთაშორისო სატრანზიტო ტრანსპორტის მიმოსვლას

პროექტის დასრულების შემდეგ, ბათუმის შემოვლითი გზა სრულად განტვირთავს მოძრაობას აჭარის საკურორტო ზონაში, რაც ხელს შეუწყობს სატრანზიტო ტვირთბრუნვის გაზრდას და საკურორტო ზონაში მნიშვნელოვნად გაჯანსაღდება ეკოლოგიური მდგომარეობა

წყარო: რა კეთდება