2017 წლიდან დღემდე, რეინჯერების ხელფასი 100%-ით გაიზარდა

  • 19/04/2019
  • Home
  • 2017 წლიდან დღემდე, რეინჯერების ხელფასი 100%-ით გაიზარდა

დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რეინჯერების ხელფასი კვლავ გაიზარდა და შეადგინა 900 ლარი.

2017 წლიდან დღემდე, რეინჯერების ხელფასი 100%-ით გაიზარდა

წყარო: დაცული ტერიტორიები სააგენტო