სვანეთის სასრიალო ტრასები და საბაგიროები

  • 28/12/2017
  • Home
  • სვანეთის სასრიალო ტრასები და საბაგიროები

თეთნულდი

საბაგიროს რაოდენობა – 5 საბაგირო (4ც. სკამებიანი, 1ც. საჩოჩიალო ე.წ ბიგელი)
სასრიალო გზის რაოდენობა – 9 სასრიალო გზა
სასრიალო გზის საერთო სიგრძე – 30 კმ 
სასრიალო გზის ტიპი:
მწვანე – დამწყები (beginner) – 1 სასრიალო გზა
ლურჯი – საშუალო (intermediate) – 2 სასრიალო გზა
წითელი – გამოცდილი (advanced) – 5 სასრიალო გზა
შავი – პროფესიონალი (expert) – 1 სასრიალო გზა


ჰაწვალი

საბაგიროს რაოდენობა – 4ც. საბაგირო (2 სკამებიანი, 2ც. საჩოჩიალო ე.წ ბიგელი)
სასრიალო გზის რაოდენობა – 5 სასრიალო გზა
სასრიალო გზის საერთო სიგრძე – 7 კმ
სასრიალო გზის ტიპი:
მწვანე – დამწყები (beginner) – 1 სასრიალო გზა
ლურჯი – საშუალო (intermediate) – 1 სასრიალო გზა
წითელი – გამოცდილი (advanced) – 1 სასრიალო გზა
შავი – პროფესიონალი (expert) – 2 სასრიალო გზა

 

წყარო:  საქართველოს მთის კურორტები