რეაბილიტირებული “მრგვალი ბაღი” ოფიციალურად გაიხსნა

  • 20/07/2019
  • Home
  • რეაბილიტირებული “მრგვალი ბაღი” ოფიციალურად გაიხსნა

რეაბილიტაციის ფარგლებში, „მრგვალი ბაღის“ ტერიტორიაზე, სრულად შეიცვალა გარე განათების სისტემა. მიწისქვეშ მოექცა საკომუნიკაციო კაბელები, შადრევანს კი სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. შადრევნის გარშემო არსებულ ტერიტორიაზე დრენაჟის ფუნქციის მქონე, ბუნებრივი ქვების კომპოზიტური საფარი მოეწყო.
დამონტაჟდა დეკორატიული სანათები და განთავსდა საბაღე ავეჯი.

წყარო: რა კეთდება