თბილისი – მანგლისის გზაზე 10 კმი-ანი გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს

  • 12/05/2019
  • Home
  • თბილისი – მანგლისის გზაზე 10 კმი-ანი გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს

თბილისი – მანგლისის გზაზე 10 კმ-იანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს

არსებული გზა ძლიერ დაზიანებული იყო და ავტოტრანსპორტის გადაადგილება შეფერხებით ხორციელდებოდა.

უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველსაყოფად, პროექტის შესაბამისად გათვალისწინებულია: ახალი ასფალტ-ბეტონის საფარის, ტროტუარების, წყალგამტარი მილების და ავტოპავილიონების მოწყობის სამუშაოები

განხორციელდება უსაფრთხოების გაუმჯობესების ღონისძიებები, კერძოდ, საგზაო ნიშნების, დამცავი ზღუდარების მოწყობა და გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა

წყარო: რა კეთდება